VvE’s

Het nemen van energiebesparende maatregelen binnen een VvE is ingewikkelder dan voor een individuele eigenaar. Deze complexiteit vraagt om een gerichte en gedegen aanpak. Primaire vragen die rijzen zijn: ‘Waar en hoeveel kunnen wij besparen in onze VvE’ en ‘Hoe gaan we dat regelen?’

Loket Duurzaam Wonen Plus helpt u graag op weg in een eerste verkenning. Er zijn specifieke regelingen voor VvE’s, zoals:

  • Subsidie Eenergiebesparende Maatregelen van de Rijksoverheid (www.rvo.nl/seeh)
  • Subsidie voor een Nul Op de Meter (NOM)scan van de provincie Gelderland*
  • Energiebespaarlening voor VvE’s van het Nationaal Energiebespaarfonds (www.energiebespaarlening.nl)

Daarnaast bestaat de mogelijkheid van een RVT (regeling verlaagd tarief of postcoderoos) voor een VvE bij het plaatsen van zonnepanelen.
Ook kunnen binnen uw gemeente lokale regelingen zijn die ook voor VvE’s gelden. Check ook daarvoor de energiesubsidiewijzer.

monitoren gebouwde omgeving

Speciaal voor VvE’s trekt het VvE Energieloket Gelderland door de regio met roadshows (www.vve-energieloket.nl)

Op www.vvebelang.nl/energieloket/ kunt u een energiescan doen, om snel een inschatting te maken wat energiebesparende maatregelen voor uw VvE kunnen betekenen. Op deze pagina vindt u ook tips over hoe u uw VvE kunt overtuigen van het belang van het nemen van energiebesparende maatregelen.

* Goed nieuws: de subsidieregeling van de provincie Gelderland voor VvE Scans wordt aangepast. Vanaf 1 januari komen ook de kleinere VvE’s voor de subsidie in aanmerking. Een VvE moet tenminste 10 (ipv de huidige 15) wooneenheden tellen. Dit is in lijn met de subsidie van RVO voor VvE’s.

BEKIJK DE MOGELIJKHEDEN VOOR SEEH VOOR VVE’S IN DE INFOGRAPHIC

LEES HIER ERVARINGSVERHALEN VAN VVE’S DIE U VOORGINGEN.

Loket Duurzaam Wonen Plus heeft ervaring met advisering aan VvE’s en denkt graag met u mee.
Voor meer informatie of een gesprek kunt u contact opnemen met Loket Duurzaam Wonen Plus.

Energiebesarendoejenu

VvE-Wilgenhoek