Wijk- en Dorpsaanpakken

Wijk- en Dorpsaanpakken

Binnen de gemeenten die aangesloten zijn bij Loket Duurzaam Wonen Plus vinden allerlei initiatieven op wijks- en dorpsniveau plaats, dit gebeurt soms omdat er in een specifieke wijk een grotere uitdaging ligt op energetisch gebied, of juist omdat huiseigenaren op een bepaalde plek al heel enthousiast zijn of dat er een behoefte kenbaar is gemaakt naar de gemeente.  Samen werken aan een duurzame leefomgeving kan leuk zijn, maar het kan ook helpen als u ziet wat er bij uw buren gebeurt en wat dat voor voordelen oplevert. Een andere reden om samen te gaan voor een duurzame leefomgeving, is dat dit financiële voordelen op kan leveren. Hoe dan ook leveren wijkaanpakken voordelen op. Binnenkort vindt u op deze plek meer informatie over de wijks- en dorpsaanpakken in de regio.

Contact

Neem contact op met Loket Duurzaam Wonen Plus om te kijken wat we voor u kunnen betekenen. Of klik hier om het contactformulier in te vullen. Dan nemen wij contact met u op voor een persoonlijk advies.

shutterstock_peroonlijk-advies-klein

Wijk- en dorpsaanpakken in uw regio

Welke wijkaanpak is interessant voor u?
Kijk hier wat er in uw omgeving gebeurt op het gebied van energiebesparing en -opwekking in en rondom de eigen woning.

NIJMEGEN
In de gemeente Nijmegen zijn er 3 Wijken van de Toekomst aangewezen waarin als eerste op wijkniveau de energietransitie richting gasloos zal worden gerealiseerd: Hengstdal, Bottendaal en Zwanenveld.
De insteek hierbij is dat de gemeente samen met de bewoners in de wijken (eigenaren en huurders), de woningcorporaties, bedrijven en nutsinstellingen (o.a. Liander) een route naar een aardgasloze wijk wil vaststellen om de doelstelling binnen de komende 10 jaar te realiseren.

Duurzaam Hees
Begin maart 2018 zijn drie inwoners van de wijk Hees in Nijmegen gestart met de Initiatiefgroep Duurzaam Hees. Zij willen een rol spelen bij de energietransitie in Hees. Het doel van de initiatiefgroep is: “Van onderop – vanuit belangen van wijkbewoners –
streven naar een duurzaam Hees als een energiezuinige wijk in 2030 en gasloze wijk in 2040”. De initiatiefgroep bestaat uit huurders en woningeigenaren uit de wijk Hees. In eerste instantie richt Duurzaam Hees zich op voorlichting voor woningeigenaren over de mogelijkheden van verduurzaming, het stimuleren van het nemen van energiebesparende en energieopwekkende maatregelen en het arrangeren van de mogelijkheid van collectieve inkoop van duurzame maatregelen
voor energiebesparing en/of energieopwekking. Neem contact op via: duurzaamhees@gmail.com.

WIJCHEN
In Wijchen wordt binnenkort een pilotwijk met bestaande bouw aangewezen om versneld van het gas af te koppelen. Op dit moment wordt daarbij gekeken welke criteria relevant zijn om na deze pilot ook in andere wijken effectief van het gas af te komen. Waarschijnlijk zal kort na de zomer 2018 bekend worden welke wijk het eerst aan de beurt komt.