Op deze pagina vindt u de financiële regelingen van de gemeente Beuningen die u kunnen helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Wilt u ook weten welke landelijke en provinciale regelingen er zijn? Kijk dan op www.energiesubsidiewijzer.nl .

 

Duurzaamheidslening

Op dit moment is het helaas niet mogelijk om een Duurzaamheidslening aan
te vragen bij de gemeente Beuningen. In 2019 vernieuwen we de
Duurzaamheidslening en Blijverslening. Deze regelingen voegen we samen
tot de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’. Het college van B&W stemde op
dinsdag 14 mei hiermee in. Met deze lening kunnen particuliere
woningeigenaren financiering krijgen voor het verduurzamen van het huis,
het levensloopbestendig maken van de woning en asbestverwijdering.

De gemeenteraad van Beuningen moet nu de regeling nog vaststellen. Ze
neemt daarover een beslissing op dinsdag 25 juni. Houd de website van de
gemeente Beuningen hiervoor in de gaten. Hierop wordt u geïnformeerd
over de laatste stand van zaken.