Zegers Energie Adviezen

Zegers Energie Adviezen

EnergieAdviezen.com is een onderneming gespecialiseerd in energieadviesenergielabels en energieaudits in de utiliteitsbouw. Het kantoor is gevestigd in Nijmegen, maar ook opdrachten buiten de regio worden met veel enthousiasme uitgevoerd.

Monique Zegers heeft 10 jaar ervaring als energie-coördinator bij gemeente Ede en gemeente Arnhem. Van daaruit heeft zij de overstap gemaakt naar een eigen adviesbureau en heeft haar opleiding als EPA-U adviseur (energielabels in de utiliteit) afgerond.

Sinds 2013 werkt zij als zelfstandig ondernemer en levert op maat energieadviezen, energielabels en energieaudits.

Monique Zegers werkt als zzp-er en werkt nauw samen met een aantal partners die actief zijn op het gebied van (ontwikkelingen in) duurzame energie. Dit maakt dat er onderling veel kennisuitwisseling is en er regelmatig gezamenlijk projecten worden uitgevoerd. De energiebesparingsadviezen van Zegers Energie Adviezen kunnen aangevuld worden met de adviezen van andere gespecialiseerde bedrijven waardoor er nog meer diepgang gecreëerd wordt. Denk hierbij aan geavanceerde energiemonitoring, duurzame energieopwekking en geothermie.

Behalve dat Monique Zegers graag samenwerkt met collega’s op het gebied van energiebesparing werkt zij ook graag nauw samen met de opdrachtgever. Dit betekent dat Monique Zegers regelmatig de betreffende locaties bezoekt, niet alleen om gebouwen te inspecteren maar ook om de verzamelde gegevens ter plekke uit te werken. Door ter plaatse het besparingsadvies op te stellen worden niet alleen de specifieke feiten, maar ook de mogelijkheden én de onmogelijkheden mee genomen. Energiebesparing luistert namelijk nauw: wat op de ene locatie een grote energiebesparing oplevert kan op een andere locatie onuitvoerbaar zijn. Korte lijntjes zijn cruciaal voor een goed advies op maat.