Lokale initiatieven

Opgewekt Maas en Waal

De initiatiefgroep bestaat uit een aantal gemotiveerde vrijwilligers die vanuit een ideologie de transitie naar duurzame energie in Maas en Waal willen bevorderen. De groep kan zich in principe richten op bevordering van alle vormen van duurzame energie zowel via besparingen als door opwekken. Besparingen kunnen bereikt worden via overgang op LED verlichting, isolatie, elektrische voertuigen en andere technieken. Het opwekken kan via windmolens, warmtekracht combinaties, geothermische energie en opslag, biogas uit afvalstoffen, zonnecollectoren voor warmte en zonnepanelen voor PV elektriciteit.

De doelgroepen voor initiatieven zijn zowel particulier, huiseigenaren en huurders, overheid en semi-overheid als bedrijfsleven.
Vooralsnog wordt de aandacht geconcentreerd op het bevorderen van (coöperatieve) investering in zonnepanelen.
Voor meer informatie, kijk op: http://www.opgewektmaasenwaal.nl/