Lokale initiatieven

Winst uit je woning

De gemeente Druten streeft naar een lager energiegebruik. Het isoleren van de woning of het plaatsen van zonnepanelen betekent een flinke besparing op uw energierekening én verbetert het wooncomfort. De gemeente heeft daarom voor woningeigenaren in de gemeente Druten een gezamenlijke inkoopactie met Winst uit je woning. Tijdens de actie wordt met een grote groep huiseigenaren ingekocht waardoor de voorwaarden van vloer- en spouwisolatie, isolatieglas en zonnepanelen gunstig zijn en de prijzen scherp. >>> https://winstuitjewoning.nl/

Duurzame warmte Deest

U heeft er misschien al iets over gehoord. In de toekomst gebruiken we geen gas meer voor de verwarming, het koken en warm water. Het doel is om uiterlijk in 2050 aardgasvrij te zijn. Dat klinkt misschien ver weg, maar die tijd is hard nodig om naar nieuwe oplossingen te zoeken. En onze woningen en bedrijven klaar te maken voor een aardgasvrije toekomst. De gemeente Druten gaat samen met partner ‘Buurtwarmte’ de mogelijkheden voor duurzame verwarming in Deest onderzoeken. We vinden het belangrijk om dit samen met u als inwoner van Deest te doen. We verwachten dat we samen goede ideeën voor warmtevoorzieningen vinden die passen bij Deest en bij wat u belangrijk vindt. Daarom is op 29 oktober 2020 een bijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst legden we het doel van het onderzoek uit en kreeg u de kans om te reageren of vragen te stellen. Heeft u deze bijeenkomst gemist? Kijk dan de opname van de avond terug. Video bijeenkomst duurzame warmte Deest. Heeft u een idee of een suggestie voor Deest? Of wilt u met ons meedenken in een klankbordgroep? Wij horen graag van u! Stuur een e-mail naar: warmtedeest@drutenwijchen.nl

Opgewekt Maas en Waal

De initiatiefgroep bestaat uit een aantal gemotiveerde vrijwilligers die vanuit een ideologie de transitie naar duurzame energie in Maas en Waal willen bevorderen. De groep kan zich in principe richten op bevordering van alle vormen van duurzame energie zowel via besparingen als door opwekken. Besparingen kunnen bereikt worden via overgang op LED verlichting, isolatie, elektrische voertuigen en andere technieken. Het opwekken kan via windmolens, warmtekracht combinaties, geothermische energie en opslag, biogas uit afvalstoffen, zonnecollectoren voor warmte en zonnepanelen voor PV elektriciteit. De doelgroepen voor initiatieven zijn zowel particulier, huiseigenaren en huurders, overheid en semioverheid als bedrijfsleven. Vooralsnog wordt de aandacht geconcentreerd op het bevorderen van (coöperatieve) investering in zonnepanelen. Voor meer informatie, kijk op: http://www.opgewektmaasenwaal.nl/