Financiering & subsidie

Financiering

Voor het uitvoeren van verschillende energiebesparende maatregelen biedt de gemeente u een financieringsregeling in de vorm van een lening met een lage rente van 1.6%. Deze lening is voor heel veel maatregelen inzetbaar en aan te vragen op basis van offertes. Bezoek de website van uw gemeente met de zoekterm ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ voor de lijst van mogelijke maatregelen en de wijze van aanvragen met uw DigiD.

De financiering van de gemeente voor het nemen van energiebesparende maatregelen richt zich vooral op de energiemaatregelen, dus bij het vervangen van het dak kunt u de kosten (materiaal en arbeid) die te maken hebben met de isolatie-component opvoeren voor de financiering. De uiteindelijke dakbedekking (pannen of bitumen) is niet binnen de lening opgenomen. Dat betekent dat op een offerte duidelijk moet zijn uitgesplitst wat de maatregelen precies zijn. Daarbij zijn ook de isolatiewaarden van belang.

Toekomstbestendig Wonen Lening:

Duurzaam thuis:

  • Mook en Middelaar >>>

Subsidie & financiering

Subsidie en financiering kunnen beide worden gebruikt: de financiering bij de gemeente vraagt u vooraf aan met offertes; de subsidie vraagt u achteraf aan met gespecificeerde facturen bij de Rijksoverheid.

Subsidiewijzer

Subsidie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren en zakelijke gebruikers subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen. Alleen zakelijke gebruikers kunnen daarnaast in aanmerking komen voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen. Zie: www.rvo.nl/isde

Voor het isoleren van de woning geldt dat er minimaal 2 maatregelen moeten worden genomen aan de bestaande schil, die voldoen aan de voorwaarden van de regeling wat betreft oppervlakte en isolatiewaarde.

Vanaf 2023 is het ook mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen als u vanaf 2 april 2022 één isolatiemaatregel gerealiseerd heeft. In dat geval krijgt u tot 15% van de kosten als subsidie terug, mits uw aanvraag voldoet aan de verder geldende voorwaarden.

Combineert u een isolatiemaatregel met een tweede isolatiemaatregel of een investering in een warmtepomp, zonneboiler of warmtenetaansluiting? Dan krijgt u net als nu tot 30% van de totale kosten als subsidie terug. Het loont nu dus al de moeite om te checken wat u nog kunt doen en of u kiest voor één of meerdere verbeteringen aan uw huis.

Het gaat om verbetering van een bestaande situatie, dus het plaatsen van bijvoorbeeld een nieuw dakkapel – waar er eerder geen was – komt niet in aanmerking. Een warmte-maatregel (zonnecollector of (hybride)warmtepomp) voldoet ook als tweede maatregel. Voor vragen over deze regeling kunt u ook direct contact opnemen met RVO-helpdesk op 088 0424242.