Lokale initiatieven

Zonnepanelenproject
Vanaf september 2018 kunt u meedoen met het zonnepanelenproject. In dit project kunnen inwoners en bedrijven van de gemeente Heumen tegen aantrekkelijke voorwaarden zonnepanelen laten plaatsen op het dak van hun woning of bedrijf. https://www.heumen.nl/zonnepanelen


Duurzaamheidsplatform Heumen

Het duurzaamheidsplatform Heumen bestaat uit vrijwilligers uit de gemeente Heumen die een actieve bijdrage leveren om duurzame projecten in de gemeente Heumen van de grond te krijgen. Belangrijk aspect hierbij is bewustwording van nut en noodzaak om duurzame keuzes te maken. Het platform deelt jaarlijks de duurzaamheidspluim uit aan personen, bedrijven en instellingen die een opmerkelijke bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Dit kan zijn op het gebied van People, Planet en Profit. Voor meer informatie, kijk op: http://duurzaamheidsplatformheumen.nl/


Coöperatie Energiek Heumen i.o.
Coöperatie u.a. Energiek Heumen (richt zich om te beginnen met name op zon en postcoderoosprojecten)
De oprichtingsgroep is bereikbaar via Henny Willemsen, via energiekheumen@gmail.com .
Aan de website wordt reeds gewerkt evenals aan een vaste telefoonverbinding.
Tot die tijd kan gebruik gemaakt worden van nr. 06-51587140
Bij oprichting zal het bestuur bestaan uit een drietal personen te weten:
-.Henri van Summeren
– Marinus de Vries en
– Henny Willemsen


Energie Coöperatie Heumen
Energiecoöperatie Heumen wil lokale duurzame energie realiseren voor en door inwoners van gemeente Heumen. Dit doen ze in samenwerking met de gemeente, projectontwikkelaars(s) en andere partijen. Ze willen een zo groot mogelijk draagvlak van omwonenden en inwoners. Op deze manier dragen ze bij aan een energieneutrale gemeente in 2050. Energie Coöperatie Heumen is bereikbaar via energiecooperatieheumen@gmail.com.
Op de website: https://energiecooperatieheumen.nl vindt u meer informatie.