Lokale initiatieven

Zonnepanelenproject

Vanaf september 2018 kunt u meedoen met het zonnepanelenproject. In dit project kunnen inwoners en bedrijven van de gemeente Heumen tegen aantrekkelijke voorwaarden zonnepanelen laten plaatsen op het dak van hun woning of bedrijf.

https://www.heumen.nl/inwoners/zonnepanelenproject_45272/


Duurzaamheidsplatform Heumen
Het duurzaamheidsplatform Heumen bestaat uit vrijwilligers uit de gemeente Heumen die een actieve bijdrage leveren om duurzame projecten in de gemeente Heumen van de grond te krijgen. Belangrijk aspect hierbij is bewustwording van nut en noodzaak om duurzame keuzes te maken.

Het platform deelt jaarlijks de duurzaamheidspluim uit aan personen, bedrijven en instellingen die een opmerkelijke bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Dit kan zijn op het gebied van People, Planet en Profit. Voor meer informatie, kijk op: http://duurzaamheidsplatformheumen.nl/Heumen klimaatneutraal

In november wordt in Heumen een gezamenlijke route naar een klimaatneutraal Heumen gestart, samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen.

Klik hier voor meer informatie.


Coöperatie Energiek Heumen i.o.
Coöperatie u.a. Energiek Heumen (richt zich om te beginnen met name op zon en postcoderoosprojecten)
De oprichtingsgroep is bereikbaar via Henny Willemsen, via energiekheumen@gmail.com .
Aan de website wordt reeds gewerkt evenals aan een vaste telefoonverbinding.
Tot die tijd kan gebruik gemaakt worden van nr. 06-51587140
Bij oprichting zal het bestuur bestaan uit een drietal personen te weten:
-.Henri van Summeren
– Marinus de Vries en
– Henny Willemsen


Energie Coöperatie Heumen i.o.
Energie Coöperatie Heumen richt zich op alle vormen van duurzame energie met een eerste focus op wind en mogelijk ook waterkracht. De oprichtingsgroep is bereikbaar via  Energie Coöperatie Heumen energiecooperatieheumen@gmail.com
Contactpersonen zijn Piet van Casteren en Marjolein van den Brink.
Ze komen regelmatig bijeen in het gemeentehuis.
Dinsdag 15/1 is er om 20 uur een algemene vergadering (mogelijk een oprichtingsvergadering).