Klimaat en Energieverkenning 2020

Het kabinet wil dat Nederland in 2030 49 procent minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990. In de Klimaat en Energieverkenning (KEV) 2020 zet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de actuele stand op een rij. De huidige schatting is dat Nederland in 2030 34 procent minder broeikasgassen uitstoot. Net als in het vorige rapport concludeert het PBL dat de jaarlijkse vermindering van de uitstoot verdubbeld moet worden om het beoogde doel in 2030 te halen.

De KEV 2020 geeft een actueel beeld van de Nederlandse energiehuishouding. Het verkent tevens toekomstige ontwikkelingen in het energiesysteem en de uitstoot van broeikasgassen. De KEV vervangt sinds 2019 de Nationale Energieverkenning (NEV). Het geldt als het nieuwe basisscenario voor toekomstige analyses over de nationale broeikasgasuitstoot en het energiesysteem tot 2030. De KEV is tot stand gebracht door het PBL (coördinatie), in nauwe samenwerking met het RIVM, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek, TNO EnergieTransitie, en met bijdragen van RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Naar de publicatie: >>>

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-klimaat-en-energieverkenning2020-3995.pdf
Hoofdconclusies

Uitstoot broeikasgassen:

  • 2020: MOGELIJK: Maar ook met strenge coronamaatregelen is kans op halen Urgenda-doel klein
  • 2030: NEE: Forse extra inspanning nodig om 49% reductie te bereiken

Hernieuwbare energie:

  • 2020: MOGELIJK: Administratieve verrekening met Denemarken mogelijk onvoldoende
  • 2030: NEE: Vanwege te laag groeitempo wordt aandeel van 25% voorzien

Energiebesparing:

  • 2020: JA: Nederland heeft tot en met 2018 al 593 petajoule bespaard
  • 2030: NEE: Besparingstempo moet omhoog om het doel te bereiken