Monumenten

Wegwijs in monumentenland

Het verduurzamen van een monument betekent maatwerk. Bij elk monument is het van belang de balans te bewaken tussen verduurzaming en cultuurhistorische waarde. Wat er mogelijk is op gebied van verduurzaming en waar het gebouw om vraagt, verschilt dus per monument, en heeft een op maat gemaakt plan nodig. Maatregelen die leiden tot wijzigingen van binnen- of buitenkant van een monument, kunnen alleen worden uitgevoerd als de gemeente akkoord is met de aanpassing.