Monumenten

Voor monumenten en stadsbeeldobjecten gelden aangepaste voorwaarden, afgestemd op de individuele situatie. Bij deze panden kunt u niet zonder meer duurzame maatregelen treffen en is advies van een specialist en de gemeente nodig. Binnenkort vindt u hier meer informatie over het verduurzamen van monumenten.
Indien u spoedig informatie wilt, kunt u contact opnemen met ons loket.