Subsidies

Op deze pagina vindt u alle financiële regelingen van de gemeente Mook en Middelaar die u kunnen helpen bij het nemen van duurzame maatregelen aan uw woning. Wilt u ook weten welke landelijke en provinciale regelingen er zijn? Kijk dan op www.energiesubsidiewijzer.nl .

Subsidie voor rioolafkoppeling private terreinen

Met de vaststelling van de stimuleringsregeling voor afkoppelprojecten op private erven biedt de gemeente Mook en Middelaar in samenwerking met Waterschap Limburg u de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor afkoppelmaatregelen.

Afkoppelen
Met afkoppelen wordt bedoeld dat u verharde oppervlakken van uw perceel niet meer laat afwateren op het riool voor het verwerken van regenwater. Denk hierbij aan uw oprit, het dak van uw woning of garage of een betegeld terras. Vaak kan met eenvoudige ingrepen hemelwater op eigen terrein worden hergebruikt of in de bodem worden geïnfiltreerd. Zo wordt de riolering minder belast en is er meer rioolcapaciteit om ook bij hevige regenval wateroverlast te voorkomen.

Voor meer informatie of het aanvragen van deze subsidie klik hier.

Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis

Wanneer u meer comfort, een lagere energierekening en langer in uw huidige huis blijven wilt kunt u als inwoner van de gemeente Mook en Middelaar de Stimuleringslening Duurzaam Thuis aanvragen. Eigenaar-bewoners en huurders kunnen daarmee investeren in duurzame en levensloopbestendige maatregelen in hun woning.

Wilt u meer weten over deze regeling? Hiervoor kunt u terecht op de website van de provincie Limburg.

50 gratis energiescans, op=op

Wilt u weten hoe u energie in uw woning kunt besparen of hoe u energie kunt opwekken? U kunt nu een energiescan laten uitvoeren die de gemeente Mook en Middelaar voor u betaalt.

Klik hier voor alle informatie