Subsidies

Op deze pagina vindt u alle financiële regelingen van de gemeente Nijmegen die u kunnen helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Wilt u ook weten welke landelijke en provinciale regelingen er zijn? Kijk dan op www.energiesubsidiewijzer.nl .


Subsidie afkoppelen regenpijpen

Regen die op het dak van uw woning valt, wordt vaak via regenpijpen naar de riolering afgevoerd. U kunt de regenpijpen afkoppelen zodat het water in de bodem verdwijnt in plaats van in het riool. Vraag hiervoor subsidie aan.

Wat moet u weten
– Het afvoeren en bergen van regenwater kan bovengronds (voorkeur gemeente vanwege het zuiveren van het water) of ondergronds (duurder en geen zuivering)
– U kunt een afspraak maken voor een persoonlijk advies over energiezuinig en duurzaam wonen, waaronder het afkoppelen van regenpijpen
– U kunt subsidie aanvragen:
– € 5,- per vierkante meter voor ondergrondse infiltratie van regenwater
– € 10,- per vierkante meter voor bovengrondse infiltratie van regenwater
– Als het afkoppelen klaar is, meldt u dit. U stuurt foto’s mee. (U ontvangt hiervoor een formulier na aanvraag.)

Formulieren
Subsidieregeling afkoppelen Hemelwaterafvoer 2018 – 2020
Afkoppelen hemelwaterafvoer aanvraag subsidie

Voorwaarden
– U heeft een al bestaande woning/pand in Nijmegen
– Uw woning/pand is aangesloten op een gemengd rioolstelsel

 

Subsidie groendaken en groengevels

Een groendak kunt u aanleggen op uw bestaande dak of op nieuwbouw. Er is ook subsidie mogelijk voor de aanleg van een groengevel, verticale tuin of een geveltuintje.

Wat u moet weten
– U kunt een afspraak maken voor een persoonlijk advies over energiezuinig en duurzaam wonen, waaronder de aanleg van groendaken
– Binnen 6 maanden na het ontvangen van de subsidie moet u met de aanleg van het groendak beginnen
– Als het groendak klaar is meldt u dit. U stuurt foto’s van het groendak mee. (U krijgt hiervoor een formulier toegestuurd na aanvraag.)

Voorwaarden
– De oppervlakte van het groendak is minimaal 10 m2 voor een woning en 50 m2 voor een pand
– Voor een groengevel geldt een minimum van 5 m2 voor een woning en 10 m2 voor een pand
– De groengevel, verticale tuin of geveltuin moeten zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte (bijv. vanaf een straat of plein)

 

Duurzaamheidslening (bestaande en nieuwbouw)

Wilt u energiebesparende maatregelen (laten) uitvoeren aan uw eigen woning? En moet u daarvoor geld lenen? Dan kunt u daarvoor een lening krijgen: de Duurzaamheidslening.

Wat u moet weten
– Voor 23 energiebesparende maatregelen kunt u via de gemeente een duurzaamheidslening (stimuleringslening) aanvragen. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een groendak, zonnepanelen of dakisolatie
– U mag niet starten met het uitvoeren van de maatregelen voordat u het toekenningsbesluit heeft ontvangen. Ook moet u de offerte voor de lening van de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) getekend hebben. Dit duurt maximaal 8 weken
– Is uw woning een monument of een beschermd stadsgezicht? Stuur een mail naar de adviseur Monumentenzorg van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (monumentenzorg@nijmegen.nl), voordat u een aanvraag indient. De adviseur weet welke maatregelen in uw woning wel of niet mogelijk zijn.
– Voor actuele rentestand van de Duurzaamheidslening kijk op www.svn.nl
– Voor non-profitorganisaties is er een aparte regeling, de stimuleringslening duurzaamheid non-profitorganisaties, zie ook hieronder aan de pagina.

Formulieren
Duurzaamheidslening aanvragen Wat en Hoe
Duurzaamheidslening aanvraag bestaande woningen
Duurzaamheidslening aanvraag monument
Duurzaamheidslening aanvraag nieuwbouw
Verordening Duurzaamheidslening gemeente Nijmegen
Duurzaamheidslening maatregelinformatie Loket Duurzaam Wonen Plus
Flyer Duurzaamheidslening Loket Duurzaam Wonen Plus


Vergoeding voor de afsluitkosten voor gas gedurende 2019

Ter stimulering van de verduurzaming van particulier woningbezit is een subsidieregeling voor het jaar 2019 voorgesteld. Het betreft het vergoeden van de afsluitkosten wanneer bewoners van Nijmegen hun aardgasaansluiting af laten sluiten.Wanneer huiseigenaren hun gasaansluiting willen afsluiten worden door de netbeheerder afsluitkosten in rekening gebracht. Omdat deze kosten belemmerend kunnen werken wanneer huiseigenaren hun gasaansluiting willen laten afsluiten stellen, wil de gemeente deze kosten in ieder geval voor 2019 vergoeden. Binnenkort is er meer informatie beschikbaar op de website van de gemeente. Tot die tijd kan u meer informatie over de regeling, alsook het aanvraagformulier vinden in onderstaand document.
Klik hier voor de regeling ‘vergoeding voor de afsluitkosten voor gas gedurende 2019’ en het bijbehorende aanvraagformulier.
(Let op: het document bevat twee regelingen.)

 

Stimuleringslening Non Profit

Bent u een non-profitorganisatie in Nijmegen en wilt u energiebesparende maatregelen laten uitvoeren aan het pand? En moet u daarvoor geld lenen? Dan kunt u daarvoor een lening krijgen: de Stimuleringslening. Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u via de gemeente een aanvraag indienen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn)

Wat u moet weten
– Voor 23 energiebesparende maatregelen kunt u via de gemeente een duurzaamheidslening (stimuleringslening) aanvragen. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een groendak, zonnepanelen of dakisolatie
– De looptijd van een Stimuleringslening is maximaal 20 jaar
– U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 100.000,- lenen
– Voor de actuele rentestand van de Duurzaamheidslening kijk op www.svn.nl

Formulieren
Wat en hoe van de Stimuleringsregeling Non Profit
Gemeenteblad Stimuleringlening Non Profit
Maatregelen Stimuleringslening Non Profit
Aanvraagformulier Stimuleringslening Non Profit