SW Architecten

SW Architecten

Mensen zijn belangrijker dan gebouwen

Architectuur is voor ons meer dan een mooi plaatje maken. Een gebouw is namelijk een gebruiksvoorwerp, een ruimte waar mensen leven, wonen en werken. Om dat met plezier te kunnen doen, moet een gebouw in alle opzichten aansluiten bij de bewoners. Dus draait architectuur bij ons niet om het pand, maar om de mensen.

Een goed ontwerp is voor ons: een ontwerp waar u zich prettig bij voelt en waarmee u letterlijk en figuurlijk goed uit de voeten kunt.

 

Duurzaamheid

Duurzaam bouwen is beter voor het milieu dan traditionele bouw. Duurzaam bouwen bespaart grondstoffen. Duurzame gebouwen zijn energiezuiniger in het gebruik. En vaak zijn ze gezonder voor bewoners en gebruikers. Ook in dit opzicht zijn mensen belangrijker dan gebouwen, ook voor de toekomst.

Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing.

Bij de ontwikkeling van gebouwen staat het respect voor mens en milieu voorop. Bij duurzaam bouwen gaat niet alleen over een laag energieverbruik. Maar ook over:

  • gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers;
  • een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie. Dit voorkomt vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen;
  • prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden;
  • duurzaam slopen, om zo materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te gebruiken (hergebruik);
  • verantwoord watergebruik;
  • voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen op raken