Op deze pagina vindt u alle financiële regelingen van de gemeente Overbetuwe die u kunnen helpen bij het nemen van duurzame maatregelen aan uw woning. Wilt u ook weten welke landelijke en provinciale regelingen er zijn? Kijk dan op www.energiesubsidiewijzer.nl

Duurzaamheidslening

Particuliere woningeigenaren in de gemeente Overbetuwe en kopers van nieuwe woningen die volgens het Bouwbesluit worden gebouwd, kunnen een duurzaamheidslening aanvragen om hiermee energiebesparende en duurzame maatregelen in de eigen woning te financieren. De rente van de lening is altijd 3% lager dan het normale markttarief, met een minimum van 0,5% rente. Als u het slim aanpakt zijn daarmee de financiële voordelen van de energiebesparende maatregelen groter of gelijk aan de lasten van de lening. Meer informatie over de duurzaamheidslening en de actuele rentetarieven vindt u op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Klik hier om naar de pagina van de gemeente Overbetuwe te gaan en de duurzaamheidslening aan te vragen.

Stimuleringslening voor non-profit organisaties

Bent u een non-profitorganisatie in Overbetuwe en wilt u energiebesparende maatregelen laten uitvoeren en moet u daarvoor geld lenen? Dan kunt u daarvoor een lening aanvragen: de Stimuleringslening. Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u via de gemeente een aanvraag indienen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Klik hier voor meer informatie, voorwaarden en het aanvragen van de Stimuleringslening.