Stappen naar aardgasvrij wonen

Dit jaar is aardgasvrij in een stroomversnelling gekomen. Ook in het Loket merken we dat steeds meer huiseigenaren stappen willen maken naar aardgasvrij. Waar begint u dan? En welke maatregelen passen bij uw woning? Is er een logische volgorde? Loket Duurzaam Wonen Plus heeft de stappen voor u op een rijtje gezet.

1) Goed isoleren
Dé basis voor een aardgasvrije woning is een goede tot zeer goede isolatie van uw woning. In een bestaand huis is ten minste de volgende isolatie nodig: spouwmuur-, vloer- en dakisolatie, alsook HR++ glas in de ramen van woonruimtes en slaapkamers. Door deze isolatie toe te passen, heeft u veel minder energie nodig om uw huis te verwarmen. Bovendien kunt u uw huis dan warm krijgen met lage temperatuurverwarming. Dit is belangrijk om uw woning uiteindelijk aardgasvrij te krijgen.

2) Check en verbeter de ventilatie
Goede ventilatie is van belang voor uw gezondheid. In meer dan de helft van alle woningen in Nederland wordt niet voldoende geventileerd. Door een tekort aan frisse lucht ontstaan er vervolgens ongezonde concentraties CO₂ en fijnstof. Hoe beter een woning geïsoleerd is, hoe belangrijker een goede ventilatie wordt. Regelmatig ramen openzetten in uw woning zorgt voor een goede ventilatie, maar heeft tocht en warmteverlies tot nadelig gevolg. Een goede ventilatie-oplossing voorkomt dit. Goede ventilatie-oplossingen werken met een warmteterugwinning: de inkomende luchtstroom wordt voorverwarmd door de uitgaande luchtstroom. Zo’n 90% van de warmte wordt daarmee teruggewonnen! Op deze manier houdt u de warmte in huis en voorkomt u koude tochtstromen. Ventilatie met warmteterugwinning (WTW) kan zowel centraal (=hele woning) als decentraal (=per woonruimte). Ook CO₂ gestuurde ventilatie is hierbij een goede optie.

3) Duurzame verwarming en warm tapwater
Op het moment dat uw woning goed geïsoleerd is, kan de volgende belangrijke stap naar aardgasvrij wonen worden genomen. Het is tijd om uw gasgestookte cv-ketel voorgoed de deur uit te doen. Er zijn verschillende alternatieven voor het verwarmen van uw woning zonder aardgas. Het is daarom goed om te checken of uw gemeente reeds een plan heeft voor uw wijk. (Elke gemeente is verplicht uiterlijk in 2021 een warmteplan op te stellen). Dichtbevolkte gebieden zullen misschien overstappen naar een collectief warmtenet. Hierbij wordt restwarmte van fabrieken ingezet om woningen te verwarmen. Voor dorpen en meer afgelegen wijken en gebieden is dit niet mogelijk of niet rendabel. Deze woningen kunnen misschien gebruik maken van een lokaal warmtenet (warmte uit de bodem of van biomassa) of anders  volledig overgaan op elektriciteit. Dit wordt ‘all-electric’ genoemd. De meeste ‘all-electric’ woningen zullen verwarmd gaan worden met een warmtepomp. Deze meest voor de hand liggende ‘all-electric’ route lichten we verder toe:
de warmtepomp haalt zijn energie uit een externe warmtebron. Dit kan de buitenlucht zijn, de bodem of een open waterbron. Een warmtepomp draait het liefst heel constant en op een regelmatig tempo. Dan behaalt hij het beste rendement. Daarom wordt een warmtepomp vrijwel altijd gecombineerd met een buffervat waarin de warmte wordt opgeslagen. Deze buffer van 300 tot 800 liter zorgt er voor dat de warmtepomp constanter kan draaien en er altijd warmwater in voorraad is voor tapwater en ruimteverwarming.

4) Elektrisch koken
Nu uw woning een duurzame verwarming heeft en ook het warme tapwater elektrisch wordt opgewarmd, bent u toe aan de laatste gasverbruiker in huis. Uw gasfornuis is voor slechts 5% van het gasverbruik verantwoordelijk. Als u nu de gasaansluiting (jaarlijks zo’n €250,- aan vastrecht) wilt laten afsluiten (soms met subsidie), ligt een alternatief voor het koken op gas voor de hand.

Moderne inductie kookplaten leveren veel warmte in korte tijd. De warmte is ook goed te reguleren, het is veilig en onderhoudsvriendelijk.. Wel zult u in veel gevallen nieuwe pannen nodig hebben, omdat de oude door de gasverwarming wat zijn kromgetrokken en/of de warmtepulsen niet goed geleiden.

5) Zonnepanelen op het dak
Niet direct noodzakelijk om van het gas af te gaan, maar wel duurzaam en financieel aantrekkelijk: zonnepanelen. Met zonnepanelen zet u zonne-energie om in duurzame zelf opgewekte elektriciteit. Omdat uw woning geen gas meer verbruikt, maar wel meer elektriciteit, is de combinatie met zonnepanelen erg aantrekkelijk. Op dit moment kan er nog worden gesaldeerd, dat wil zeggen de opgewekte en teruggeleverde stroom verrekenen met de stroom, die u nodig heeft uit het net. Na 2020 wordt deze regeling omgezet naar een terugleversubsidie, waarbij (volgens minister Wiebes) de terugverdientijd van zonnepanelen gehandhaafd blijft op 7 jaar!