Vraag en antwoord Aardgasvrij

deze Vragen en antwoorden worden regelmatig bijgewerkt.  Kijkt u dus regelmatig op deze site voor de meest actuele informatie.

 

 Waarom moeten we stoppen met het gebruik van aardgas?

 • Allereerst heeft Nederland het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, waarmee we ons verplicht hebben om de uitstoot van broeikasgassen zeer vergaand te verminderen.
 • Daarnaast heeft de regering besloten dat in 2050 de hele gebouwde omgeving aardgasvrij moet zijn.
 • Onlangs is daarbovenop besloten om vóór 2030 te stoppen met de aardgaswinning in Groningen.  We moeten dus alternatieve en duurzame manieren vinden om te koken en onze huizen te verwarmen (inclusief warm water). Deze ‘warmtetransitie’ moeten we met elkaar dus binnen afzienbare tijd zien te klaren. Een haalbare, duurzame én betaalbare warmtevoorziening is daarbij het doel.
 • In de gemeente Nijmegen vinden we een duurzame leefomgeving belangrijk. Voor de inwoners en ondernemers van vandaag én die morgen. Onze ambitie is om in 2045 energieneutraal en aardgasvrij te zijn. Dit betekent dat we op dat moment geen CO2 meer uitstoten en alleen maar energie gebruiken die duurzaam is opgewekt. Daarom willen we stoppen met het gebruik van aardgas.

 

Hoe gaat dat in zijn werk?

Gemeenten hebben vanuit de Rijksoverheid de opdracht gekregen deze warmtetransitie te regisseren. Dit betekent dat zij de overstap naar aardgasvrij wonen in goede banen moet leiden. De gemeente heeft daarmee de taak uiterlijk 2021 een Warmtetransitieplan op te stellen. In dit plan staat een globale fasering aangegeven en de mogelijke duurzame alternatieven per wijk. Nijmegen heeft daarop al een voorschot genomen; we hebben een warmtevisie “Nijmegen aardgasvrij” geschreven die op 26 september aan de gemeenteraad is aangeboden en op diezelfde datum door de raad is  vastgesteld.

 

Wat gebeurt er in Bottendaal?

Ook in Bottendaal is de gemeente met bewoners in gesprek over hoe Bottendaal op een haalbare, betaalbare en duurzame manier van het aardgas af kan komen. Bewoners hebben daartoe 4 werkgroepen opgericht; De Mensen, de Huizen, de Technieken, de Financiering.

We zitten in de oriëntatiefase, waarin we de tijd nemen om goed te onderzoeken wat in geval van Bottendaal de beste manier is om aardgasvrij te worden. Dat is nog best een hele puzzel, want Bottendaal is vrij divers van woningbouw; er zijn grote en  kleine eengezinswoningen en appartementen van zeer uiteenlopende bouwjaren. Een groot deel van de woningen is van ca. 1900 – 1940 en heeft in veel gevallen geen spouwmuur. Dit gedeelte van de wijk valt onder beschermd stadsgezicht.

Bottendaal heeft deels eigenaar/bewoners, een klein deel is van woningcorporatie Talis en opvallend is het grote aantal particuliere verhuurders in deze wijk.

 

In de oriëntatiefase bespreken we het werk van de bewonerswerkgroepen ook met professionals. De uitkomsten  van de oriëntatiefase beschrijven we in een “concept-wijkwarmteplan”. De conclusies en aanbevelingen van dit concept kunnen variëren van ‘we weten het nog niet, want onze meningen verschillen teveel van elkaar’, tot ‘we zijn van mening dat optie x en/of y /z de optimale keuze voor deze wijk is en  we hebben nog de volgende vragen’.  Eind februari denken we het eerste concept wijkwarmteplan openbaar te kunnen maken.

 

Kan ik meedenken en mijn vragen en zorgen kwijt?

Ja, graag zelfs! U bent van harte welkom om zich aan te sluiten bij de bewonerswerkgroepen. Ze zijn al een eind op weg, maar u kunt nog meedoen. Voor vragen over de werkgroep en aanmelding kunt u mailen naar e.maessen@nijmegen.nl Wij stellen uw deelname erg op prijs!

 

Waar moet ik bij wonen zonder aardgas aan denken?

Grofweg zijn de alternatieven voor wonen zonder aardgas onder te verdelen in drie verschillende opties:

 • individuele, elektrische oplossingen
 • collectieve warmtenetten
 • groen gas.

Bij alle opties zijn er ook weer verschillende variaties op het thema. Zo kan je bijvoorbeeld denken aan een luchtwarmtepomp of infraroodpanelen bij individuele opties. Het is zaak om alle voor- en nadelen in relatie tot wat er kan in uw huis en uw wijk goed op een rijtje te krijgen. Dat doen we in de bewonerswerkgroepen (zie hieronder).

Bij  alle opties is het van belang om waar dat technisch haalbaar en betaalbaar is, een woning goed te isoleren; een goed geïsoleerde woning heeft een kleinere warmtevraag.  Ook kijken we naar de opwek van warmte en/of elektriciteit op de woningen.  In de werkgroepen gaan we al deze alternatieven bekijken en bespreken we wat wel of niet wenselijk zijn.

 

 

Móet ik nu al iets gaan doen?

Nee, u hoeft nu nog niets te doen. Dat zit zo: er zijn verschillende manieren waarop u uw huis  aardgasvrij kan verwarmen. Het kan zijn dat een collectief warmtenet waarop alle woningen worden aangesloten, voor Bottendaal het meest betaalbaar is. Maar ook andere, individuele  technieken kunnen interessant zijn. Dit gaan we allemaal uitzoeken in de bewonerswerkgroepen. Het is dus handig om nog even te wachten met vergaande investeringen.

 

Ik wíl nu al iets gaan doen, wat raadt u mij dan aan?

Wij raden u het volgende aan:

 • als u graag alvast iets wilt doen en u kookt nu op gas, is vervanging van het gasfornuis door een inductiekookplaat als eerste aan te raden; welke verwarming straks in Bottendaal dan ook het beste blijkt, aardgasvrij koken is sowieso nodig. Er zijn tal van verschillende aanbieders en een grote variatie aan inductiekookplaten, zowel in vormgeving, gebruiksgemak én prijs.
 • isoleren van uw woning is altijd een goede optie, waarbij energielabel A een goed streven is. Het is de eerste stap naar een aardgasvrije woning, bovendien bespaart u meteen op uw energiekosten. Voor meer informatie over uw specifieke woonsituatie, kunt u contact opnemen met loket Duurzaam Wonen plus. Zij kunnen u goed adviseren.
 • verder raden we u toch aan nog even te wachten voordat u nieuwe, dure installaties aanschaft. Het beste is om de uitkomsten van de werkgroep af te wachten. Wij zullen de uitkomsten met alle wijkbewoners bespreken in een algemene informatieavond.
 • áls u desondank toch liever nu aan de slag wilt, raden wij u aan zich goed te informeren bij verschillende bedrijven. Kijkt u dan niet alleen naar prijs, maar ook naar onderhoud, garantie en onder welke voorwaarden de techniek die u kiest optimaal werkt (denk aan een goed geïsoleerd huis bijvoorbeeld).

 

 

Wat is de planning van de gemeente?

De planning in het kort is als volgt”:

Najaar 2018:      28 november 2018 houden we de 3e algemene informatieavond voor alle bewoners. Vanaf dat moment zullen via verschillende kanalen bewoners oproepen om deel te nemen.
Daarnaast doen de bewonerswerkgroepen hun werk

Voorjaar 2019: Het concept wijkwarmteplan communiceren we dan in maart volgend jaar.

Voorjaar 2019:   Hoe het verder gaat hangt met name af van wat de conclusies en aanbevelingen vanuit de werkgroep zijn én van de reacties van de andere bewoners in de wijk.

Als we op basis van buurtconsultatie op algemene avonden, met de werkgroep en het projectteam van mening zijn, dat we voor de wijk haalbare, betaalbare en duurzame alternatieven hebben gevonden, zullen we een definitief Wijkwarmteplan schrijven met aanbevelingen aan de raad.

Vanaf dan maken we in de loop van het voorjaar op basis van de inzichten en de stand van zaken een verdere planning. Uiteraard houdt de gemeente u van de gang van zaken op de hoogte.  We gaan er vooralsnog vanuit, dat het nog een aantal jaren zal duren voordat de wijk daadwerkelijk van het aardgas af gaat.

 

Ik heb een nieuwe CV-ketel nodig, wat kan ik nu het beste doen?

We geven de volgende mogelijkheden ter overweging:

 • u koopt een nieuwe ketel. Die ketel gaat weer 15-20 jaar mee. Maar als we ervan uitgaan dat wijk West over bijvoorbeeld 5 jaar aardgasvrij is, is uw ketel nog lang niet afgeschreven. Wij gaan ervan uit dat er tegen die tijd een redelijke markt voor 2e hands CV ketels zal ontstaan, omdat er veel wijken als wijk West dan plannen van het aardgas af te gaan. Er zullen dan ongetwijfeld mensen zijn die op zoek zijn naar een ketel die nog bijvoorbeeld  5-10 jaar meegaat.  Het is een algemeen idee, dat er dan installatiebedrijven zullen bestaan die oude ketels opkopen, reviseren en weer doorverkopen.
 • Er zijn ook nu al bedrijven die gereviseerde ketels die weer ca. 10 jaar meegaan aanbieden tegen een prijs die veel lager ligt dan die van een nieuwe ketel.
 • Er bestaan bedrijven die onderdelen van ketels reviseren. Sommige bedrijven geven 3 jaar garantie op die gereviseerde onderdelen. Installateurs kunnen deze onderdelen gebruiken om uw ketel te repareren. Dat kan een redelijk voordelige manier zijn om de levensduur van uw ketel met een aantal jaren te verlengen.
 • er zijn ook bedrijven die CV-ketels leasen . Dat kan ook een mogelijkheid zijn om de tijd naar een aardgasvrije verwarming te overbruggen.

 

Wie gaat dit allemaal betalen?

We willen ervoor zorgen dat de warmtetransitie haalbaar en betaalbaar is voor alle inwoners van de gemeente Nijmegen. Er bestaan al financieringsconstructies om ervoor te zorgen dat bewoners niet voor hoge kosten komen te staan. Ook heeft de gemeente een duurzaamheidslening waarbij bewoners tegen een lage rente geld kunnen lenen om duurzaamheidsmaatregelen te financieren. Toch kan dat voor bewoners nog niet voldoende zijn om de financiering op een betaalbare manier rond te krijgen. Landelijk en ook in andere gemeenten is men op zoek naar mogelijke financieringsopties en wat er aanvullend nog nodig zou zijn.

 

Waar kan ik  terecht voor  meer  informatie?

 • Mogelijk kan een adviseur van het Loket Duurzaam Wonen Plus in uw gemeente u helpen om te bepalen welke stappen u het beste kan zetten om maatregelen te nemen in uw woning. https://www.duurzaamwonenplus.nl/nijmegen/contact/
 • Kijk ook eens op hierverwarmt.nl en/of op milieucentraal.nl

 

In uw buurt aan de slag?

Heeft u  nu al ideeën over het aardgasvrij maken van je woning, straat of buurt? Woont u niet in Bottendaal maar wilt u  hierover in gesprek met de gemeente? Neem contact op met Erik Maessen e.maessen@nijmegen.nl.

 

Staat uw  vraag er niet bij?
Zie dan bovenstaande site of neem contact op met Erik Maessen e.maessen@nijmegen.nl.